• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Cập nhật 7 tháng 6 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 7/2019

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,

1.  Khoá Tu Ba Ngày từ 05-07.07.2019 (tức từ thứ Sáu đến Chủ Nhật) do chư Tăng Thiền Viện Đại Đăng tổ chức tại Thiền viện Bồ Đề.
2.  Khoá Tu Thanh Niên từ Chiều thứ Tư ngày 03/07 đến sáng Chủ Nhật ngày 07/07/2019. (Giới hạn số lượng tham dự)
3.  Khoá tu ngày thứ Bảy 13/07/2019 từ 8:00 sáng đến 8 giờ tối dành cho các em lớp Tiếng Việt.
4.  Lớp học Mindfulness Stream cho các em từ 6 - 14 tuổi.
5.  Lễ Vía Bồ Tát Quan Âm ngày chủ nhật 21/07/2019 tức 19/06 Âm Lịch.

Chương trình thời khoá sẽ được thông báo sau theo sự sắp xếp của quí Thầy.

Để tiện cho sắp xếp cho sinh hoạt trong 3 ngày tu học như chuẩn bị thức ăn và chổ nghĩ, xin quí Phật tử ghi danh với Thầy Hương Đăng hay điện thoại số 781-848-3704, hoặc email tvbode06@yahoo.com .

Thiền viện Bồ Đề xin thông báo để Phật tử gần xa cùng tham dự.

Nam Mô Công Đức Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Địa chỉ của thiền viện Bồ Đề:

773 Granite Street
Braintree, MA 02184

Điện Thoại: (781) 848-3704


View Larger Map