• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Cập nhật 23 tháng 7 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ TU "BÁO ÂN" 16-18.08.2019 tức 16-18.07 Âm lịch

Thứ Sáu: 16.08.2019:
08:00 am - 09:00 am:     Tụng Sám Vu Lan
09:15 am - 09:45 am:     Toạ thiền
10:00 am - 11:15 am:     Pháp thoại
11:30 am - 12:15 pm:     Thọ trai
12:45 pm - 01:15 pm:     Chỉ tịnh
02:00 pm - 03:00 pm:     Tọa thiền
03:15 pm - 04:15 pm:     Tham vấn
04:15 pm - 04:45 pm:     Thiền hành
05:00 pm - 05:45 pm:     Tụng Vu Lan
06:00 pm - 06:45 pm:     Tiểu thực
07:30 pm - 08:30 pm:     Tọa thiền
09:30 pm:     Chỉ tịnh
Thứ Bảy: 17.08.2019:
04:00 am:     Thức chúng
04:30 am - 05:30 am:     Toạ thiền
06:30 am - 07:00 am:     Tiểu thực
07:30 am - 08:00 am:     Thiền hành
08:30 am - 09:00 am:     Tụng Sám Vu Lan
09:15 am - 09:45 am:     Tọa thiền
10:00 am - 11:15 am:     Pháp thoại
11:30 am - 12:15 pm:     Thọ trai
12:45 pm - 01:15 pm:     Chỉ tịnh
02:00 pm - 03:00 pm:     Tọa thiền
03:15 pm - 04:15 pm:     Tham vấn
04:15 pm - 04:45 pm:     Thiền hành
05:00 pm - 05:45 pm:     Tụng Sám Vu Lan
06:00 pm - 06:45 pm:     Tiểu thực
07:30 pm - 08:30 pm:     Tọa thiền
09:30 pm:     Chỉ tịnh
Chủ Nhật: 18.08.2019: ĐÓN MỪNG LỄ VU LAN 2563
04:00 am:     Thức chúng
04:30 am - 05:30 am:     Toạ thiền
06:30 am - 07:00 am:     Tiểu thực
 
BUỔI SÁNG:
07:30:     Tổng Kết Khoá Tu
08:45:     Tăng Ni & Phật tử vân tập
08:55:     Thỉnh Chuông trống Bát Nhã
09:00:     Tụng Sám Vu Lan
09:45 - 10:00:     Lễ Bông Hồng Cài Áo
10:15 – 11:15:     Pháp thoại
11:15:     Cúng Dường Trai Tăng
11:30:     Thọ Trai
 
BUỔI CHIỀU
12:15:     Chương Trình Văn Nghệ Kính Mừng Đại Lễ Vu Lan
01:00 - 01:30:     Lễ Quy Y
03:00:     Lễ Tự Tứ Chư Tăng Ni
 
HOÀN MÃN

*** Quí Phật tử phát tâm Qui Y xin liên lạc và ghi tên với Thầy Hương Đăng

*** Chương trình văn nghệ mừng lễ sẽ có chương trình riêng do các em lớp Tiếng Việt Thiền viện đảm trách.

Thiền viện Bồ Đề xin thông báo để Phật tử gần xa cùng tham dự.

Nam Mô Công Đức Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Địa chỉ của thiền viện Bồ Đề:

773 Granite Street
Braintree, MA 02184

Điện Thoại: (781) 848-3704


View Larger Map