• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Cập nhật 19 tháng 6 năm 2018

KHOÁ TU BA NGÀY(20/07/2018 - 22/07/2018)

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,

Trong chuyến du hoá miền Bắc Mỹ, Thượng Toạ Trụ Trì Thiền viện Đại Đăng cùng chư Tăng sẽ tạo điều kiện tổ chức khoá tu ba ngày từ 20-22.07.2018 tại Thiền viện Bồ Đề. Thời gian tuy không dài nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm, cùng sự hỗ trợ của quí Thầy hướng dẫn tập sống trong tỉnh giác, toạ thìền, tu tập, thúc liễm thân tâm, hy vọng mỗi người sẽ có cơ duyên tạm buông bỏ những lo âu hằng ngày để nhìn lại chính mình, tìm lại một phút bình an trong tâm hồn, làm nền tảng cho hành trình trên con đường giác ngộ giải thoát.

Chương trình thời khoá sẽ được thông báo sau theo sự sắp xếp của quí Thầy.

Để tiện cho sắp xếp cho sinh hoạt trong 3 ngày tu học như chuẩn bị thức ăn và chổ nghĩ, xin quí Phật tử ghi danh với Thầy Hương Đăng hay điện thoại số 781-848-3704, hoặc email tvbode06@yahoo.com. Thiền viện Bồ Đề xin thông báo để Phật tử gần xa cùng tham dự.

Nam Mô Công Đức Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Địa chỉ của thiền viện Bồ Đề:

773 Granite Street
Braintree, MA 02184

Điện Thoại: (781) 848-3704


View Larger Map