• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Cập nhật 2 tháng 5 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHẬT ĐẢN SANH & LỄ AN CƯ KIẾT HẠ CHƯ TĂNG NI
(DL: 23.05.2021 - PL:12.04.2565)

CHỦ NHẬT: 23.05.2021

BUỔI SÁNG
8:45CHƯ TĂNG NI PHẬT TỬ VÂN TẬP
8:50THỈNH CHUÔNG TRỐNG BÁT NHÃ
9:00KHOÁ “LỄ PHẬT ĐẢN SANH”
9:45LỄ “TẮM PHẬT”
10:00PHÁP THOẠI NHÂN LỄ “PHẬT ĐẢN SANH”
11:15THIẾT LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG
11:30THỌ TRAI
BUỔI CHIỀU
1:15LỄ TRUYỀN “TAM QUY NGŨ GIỚI”
3:00LỄ “AN CƯ KIẾT HẠ” CỦA CHƯ TĂNG NI
4:00HOÀN MÃN
   
✯ Vì dịch bệnh Covid-19 nên giử khoảng cách 6ft, mang khẩu trang và sát trùng tay truớc khi vào chánh điện. (Có cung cấp khẩu trang và khử trùng trước cửa ra vào)
✯ Để giử an toàn và vệ sinh, mọi sinh hoạt trong ngày lễ xin hoan hỷ tuân theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
✯ Quí vị phát tâm thọ Tam Quy Ngũ Giới xin liên lạc Thầy Hƣơng Đăng
✯ Phật tử có thể “Tắm Phật” trong những thời gian chánh điện không hành lễ.

Địa chỉ của thiền viện Bồ Đề:

773 Granite Street
Braintree, MA 02184

Điện Thoại: (781) 848-3704


View Larger Map