• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Chương Trình Lễ Phật Đản Sanh 2562

Cập nhật 2 tháng 4 năm 2018

THỨ BẢY: 26.05.2018

2:30LỄ THỌ BỐ TÁT GIỚI CHO TĂNG NI, PHẬT TỬ

CHỦ NHẬT: 27.05.2018

BUỔI SÁNG
8:45TĂNG NI, PHẬT TỬ VÂN TẬP
8:50THỈNH CHUÔNG TRỐNG BÁT NHÃ
9:00TỤNG LỄ PHẬT ĐẢN SANH
9:45LỄ TẮM PHẬT
10:15THUYẾT PHÁP
11:20CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG
11:30THỌ TRAI
BUỔI CHIỀU
12:30CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ MỪNG PHẬT ĐẢN SANH DO LỚP TIẾNG VIỆT PHỤ TRÁCH
1:15LỄ QUY Y
3:00LỄ AN CƯ KIẾT HẠ của CHƯ TĂNG NI
(Dưới sự chứng minh của Hoà Thượng Thượng Đắc Hạ Huyền)
✯ Phật tử phát tâm Qui Y xin liên lạc ghi tên tại Thầy Hương Đăng.

Địa chỉ của thiền viện Bồ Đề:

773 Granite Street
Braintree, MA 02184

Điện Thoại: (781) 848-3704


View Larger Map