• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Cập nhật 2 tháng 4 năm 2018

THỨ BẢY: 26.05.2018

2:30LỄ THỌ BỐ TÁT GIỚI CHO TĂNG NI, PHẬT TỬ

CHỦ NHẬT: 27.05.2018

BUỔI SÁNG
8:45TĂNG NI, PHẬT TỬ VÂN TẬP
8:50THỈNH CHUÔNG TRỐNG BÁT NHÃ
9:00TỤNG LỄ PHẬT ĐẢN SANH
9:45LỄ TẮM PHẬT
10:15THUYẾT PHÁP
11:20CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG
11:30THỌ TRAI
BUỔI CHIỀU
12:30CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ MỪNG PHẬT ĐẢN SANH DO LỚP TIẾNG VIỆT PHỤ TRÁCH
1:15LỄ QUY Y
3:00LỄ AN CƯ KIẾT HẠ của CHƯ TĂNG NI
(Dưới sự chứng minh của Hoà Thượng Thượng Đắc Hạ Huyền)
✯ Phật tử phát tâm Qui Y xin liên lạc ghi tên tại Thầy Hương Đăng.

Địa chỉ của thiền viện Bồ Đề:

773 Granite Street
Braintree, MA 02184

Điện Thoại: (781) 848-3704


View Larger Map