• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Cập nhật 10 tháng 4 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHẬT ĐẢN SANH & LỄ AN CƯ KIẾT HẠ CHƯ TĂNG NI
(DL: 19.05.2019 - PL:15.04.2563)

CHỦ NHẬT: 19.05.2019

BUỔI SÁNG
8:45CHƯ TĂNG NI PHẬT TỬ VÂN TẬP
8:50THỈNH CHUÔNG TRỐNG BÁT NHÃ
9:00KHOÁ “LỄ PHẬT ĐẢN SANH”
9:45LỄ “TẮM PHẬT”
10:15PHÁP THOẠI NHÂN LỄ “PHẬT ĐẢN SANH”
11:20THIẾT LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG
11:30THỌ TRAI
BUỔI CHIỀU
12:30VĂN NGHỆ MỪNG PHẬT ĐẢN SANH
1:15LỄ TRUYỀN “TAM QUY NGŨ GIỚI”
3:00LỄ “AN CƯ KIẾT HẠ” CỦA CHƯ TĂNG NI
4:00HOÀN MÃN
   
   
✯ 12:15 - 3:00 Chương trình văn nghệ do các em lớp Tiếng Việt phụ trách (bên ngoài Chánh điện)
✯ Phật tử phát tâm Qui Y xin liên lạc ghi tên tại Thầy Hương Đăng.
✯ Phật tử có thể “Tắm Phật” trong những thời gian chánh điện không hành lễ.

Địa chỉ của thiền viện Bồ Đề:

773 Granite Street
Braintree, MA 02184

Điện Thoại: (781) 848-3704


View Larger Map