• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Cập nhật 27 tháng 3 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHẬT ĐẢN SANH & LỄ AN CƯ KIẾT HẠ CHƯ TĂNG NI
(DL: 15.05.2022 - PL:15.04.2566)

CHỦ NHẬT: 15.05.2022

BUỔI SÁNG
8:45CHƯ TĂNG NI PHẬT TỬ VÂN TẬP
8:50THỈNH CHUÔNG TRỐNG BÁT NHÃ
9:00KHOÁ “LỄ PHẬT ĐẢN SANH”
9:45LỄ “TẮM PHẬT”
10:15PHÁP THOẠI NHÂN LỄ “PHẬT ĐẢN SANH”
11:20THIẾT LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG
11:30THỌ TRAI
BUỔI CHIỀU
1:15LỄ TRUYỀN “TAM QUY NGŨ GIỚI”
3:00LỄ “AN CƯ KIẾT HẠ” CỦA CHƯ TĂNG NI
4:00HOÀN MÃN
   
   
Để giử an toàn và vệ sinh, mọi sinh hoạt trong ngày lễ xin hoan hỷ khử trủng tay trước khi vào chánh điện. Riêng mang khẩu trang tùy theo sự lựa chọn của bản thân.

✯ Phật tử phát tâm Qui Y xin liên lạc ghi tên tại Thầy Hương Đăng.
✯ Phật tử có thể “Tắm Phật” trong những thời gian chánh điện không hành lễ.
✯ Giới hạn Thắp hương (chỉ xử dụng cho nghi thức những buổi lễ)

Địa chỉ của thiền viện Bồ Đề:

773 Granite Street
Braintree, MA 02184

Điện Thoại: (781) 848-3704


View Larger Map