• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Thiền Đốn Ngộ

Cập nhật 25 tháng 10 năm 2014

Xin quý vị bấm vào hình dưới đây để xem phim.


1

2

3

4

5

6



7

8

9

10

11

12



13

14

15

16

17

18



19

20

21

22

23

24



25

26

27

28

29