• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Cập nhật 29 tháng 9 năm 2022

Buổi Thuyết Pháp của Quý Ni Trưởng Như Đức

Trụ Trì Thiền Viện Viên Chiếu Việt Nam

 

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,

Xin mời quý Phật tử vân tập về Thiền Viện Bồ Đề để tham dự buổi thuyết pháp của Quý Ni Trưởng Như Đức - Trụ Trì Thiền Viện Viên Chiếu Việt Nam vào Chủ Nhật ngày 2 tháng 10 năm 2022 lúc 10 giờ sáng .

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ của thiền viện Bồ Đề

773 Granite Street
Braintree, MA 02184

Điện Thoại: (781) 848-3704


View Larger Map