• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Cập nhật 12 tháng 7 năm 2023

NHỮNG NGÀY LỄ & THỌ BÁT QUAN TRAI
Từ 07/2023 – 02/2024

Tháng 7
 • 8-9: Thọ Bát quan trai
 
Tháng 8
 • 5-6: Thọ Bát quan trai
 • 22: (Mồng1/2 Nhuần) Sám hối buổi sáng
 
Tháng 9
 • 3: LỄ VU LAN – TỰ TỨ
 • 19 (Mồng 1/8): Sám hối buổi sáng
 • 29 (Trung Thu 15/8): Sám hối buổi sáng
 • 30/9-1/10: Thọ Bát quan trai
 
Tháng 10
 • 14 (30/8 ÂL): Sám hối buổi sáng
 • 28 (14/9 ÂL) Sám hối buổi sáng
 • 28-29: Thọ Bát quan trai
 
Tháng 11
 • 13 (Mồng 1/10): Sám hối buổi sáng
 • 25-26: Thọ Bát quan trai
 • 27(Rằm 15/10): Sám hối buổi sáng
 
Tháng 12
 • 13 (Mồng 1/11): Sám hối buổi sáng
 • 25 (Rằm 15/11) Sám hối buổi sáng
 • 30-31: Thọ Bát quan trai
 
Tháng 01/2024
 • 11 (Mồng 1/12): Sám hối buổi sáng
 • 18 (Mồng 8/12) Lễ Phật Thành Đạo
 • 25: Sám hối buổi sáng
 • 27-28: Thọ Bát Quan Trai
 
Tháng 02/2024
 • 9(30/12/2023 ÂL): Giao Thừa – Vía Phật Di Lặc
 • 10: Mồng 1 Tết Năm Giáp Thìn

Đặc biệt trong thời gian An Cư Kiết Hạ (từ 04/06 đến 03/09) có khóa lễ SÁM HỐI SÁU CĂN vào lúc 8 giờ mỗi buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu.

 

Địa chỉ của thiền viện Bồ Đề

773 Granite Street
Braintree, MA 02184

Điện Thoại: (781) 848-3704


View Larger Map