• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Cập nhật 25 tháng 11 năm 2019

Khoá Tu Nhân Ngày Phật Thành Đạo

27-29.12.2019

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,

Hằng năm vào ngày Lễ Phật Thành Đạo 8 tháng 12 Âm Lịch, cũng là ngày Truyền Thống của Thiền phái Trúc Lâm, toàn thể Tăng Ni và Phật tử cùng nhau ôn lại cuộc đời của đức Phật Thích Ca với 49 ngày thiền định dưới cội Bồ Đề, giác ngộ ra con đường thoát khỏi sanh tử luân hồi và chứng quả Chánh Đẳng Chánh Giác.

Khi xưa hơn 2500 năm Thái Tử Tất Đạt Đa thành đạo thì ngày nay Chư Tăng Thiền viện Bồ Đề nhân ngày lễ trọng đại này cũng tổ chức khoá tu truyền thống hàng năm. Khoá tu nhân Ngày Phật Thành Đạo năm nay sẽ được tổ chức vào từ ngày 27 đến 29 tháng 12 năm 2019 tức mồng 2 đến mồng 4 tháng 12 năm Kỷ Hợi.

Với 6 năm khổ hạnh, 49 ngày thiền định đức Phật đạt giác ngộ, ngày nay khoá tu tại Thiền viện chỉ có 3 ngày, thời gian tuy không dài nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm, cùng sự hỗ trợ của quí Thầy hướng dẫn tập sống trong tỉnh giác, toạ thìền, tu tập, thúc liễm thân tâm, hy vọng mỗi người sẽ có cơ duyên tạm buông bỏ những lo âu hằng ngày để nhìn lại chính mình, tìm lại một phút bình an trong tâm hồn, làm nền tảng cho hành trình trên con đường thoát ly sanh tử như đức Phật đã đi qua.

Thiền viện Bồ Đề xin thông báo để Phật tử gần xa cùng tham dự.

Để tiện cho sắp xếp sinh hoạt xin quí vị ghi danh với Thầy Hương Đăng hoặc liên lạc điện thoại số 781-848-3704 hay email tới tvbode06@yahoo.com

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Địa chỉ của thiền viện Bồ Đề

773 Granite Street
Braintree, MA 02184

Điện Thoại: (781) 848-3704


View Larger Map