• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Cập nhật 3 tháng 7 năm 2022

TU HỌC BÁT QUAN GIỚI HÀNG THÁNG

KHOÁ TU "BÁO ÂN" BA NGÀY

(12-14.08.2022)

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,

Sau hơn hai năm ảnh hưởng của Covid-19, Thiền viện đã tạm dừng các chương trình Thọ Bát Quan Trai Giới hàng tháng và khoá tu học hàng năm. Nay tình hình bệnh đã tạm ổn định và sự chấp thuận của chánh quyền về việc tập trung sinh hoạt công cộng, Thiền viện sẽ tổ chức lại các khoá tu học như sau:

1. Tu học Thọ Bát Quan Trai Giới - một ngày, một đêm - từ 5 giờ chiều thứ bảy ngày 16/07/2022 đến 4 giờ chiều chủ nhật ngày 17/07//2022.
 
2. Nhân mùa Lễ Vu Lan Báo Hiếu, khoá tu BÁO ÂN sẽ được tổ chức vào ngày 12 đến 14 tháng 8 năm 2022 (tức ngày 15 đến 17 tháng 7 Âm lịch). Khoá tu được sự hướng dẫn của chư vị Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni thuộc Thiền Phái Trúc Lâm.

Thời gian tuy không dài nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm, cùng sự hỗ trợ của quí Thầy hướng dẫn tập sống trong tỉnh giác, toạ thìền, tu tập, thúc liễm thân tâm, hy vọng mỗi người sẽ có cơ duyên tạm buông bỏ những lo âu hằng ngày để nhìn lại chính mình, tìm lại một phút bình an trong tâm hồn, làm nền tảng cho hành trình trên con đường giác ngộ giải thoát.

Chương trình thời khoá sẽ được thông báo sau theo sự sắp xếp của quí Thầy.

Để tiện cho sắp xếp cho sinh hoạt trong 3 ngày tu học như chuẩn bị thức ăn và chổ nghĩ, xin quí Phật tử ghi danh với Thầy Hương Đăng hay điện thoại số 781-848-3704, hoặc email tvbode06@yahoo.com.

Thiền viện Bồ Đề xin thông báo để Phật tử gần xa cùng tham dự.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Địa chỉ của thiền viện Bồ Đề

773 Granite Street
Braintree, MA 02184

Điện Thoại: (781) 848-3704


View Larger Map