• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Cập nhật 20 tháng 7 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VU LAN & TỰ TỨ
Chủ Nhật: 15.08.2021 – 08.07. Tân Sửu (PL 2565)

CHỦ NHẬT: 15.08.2021

BUỔI SÁNG
8:45CHƯ TĂNG NI PHẬT TỬ VÂN TẬP
8:55THỈNH CHUÔNG TRỐNG BÁT NHÃ
9:00TỤNG SÁM LỄ VU LAN
10:00THUYẾT PHÁP
11:20THIẾT LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG
11:30THỌ TRAI
BUỔI CHIỀU
1:00LỄ QUI Y
3:00LỄ TỰ TỨ CHƯ TĂNG & NI
4:00HOÀN MÃN
   
✯ Phật tử phát tâm Qui Y xin liên lạc ghi tên tại Thầy Hương Đăng.

Địa chỉ của thiền viện Bồ Đề:

773 Granite Street
Braintree, MA 02184

Điện Thoại: (781) 848-3704


View Larger Map