• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Cập nhật 30 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

Đức Phật đã dạy: Hạnh Hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm phật. hay là Đầu đội cha, hai vai cõng mẹ trong hằng hà sa số kiếp cũng không báo hết công ơn của cha mẹ.

Trong ca dao văn hoá Việt Nam có ghi rằng:
    Ơn cha lành cao như núi Thái
    Đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi
    Dù cho dâng cả một đời
    Cũng không trả được ân người sanh ta.

Tháng 7, lễ hội Vu Lan hình ảnh tấm guơng hiếu thảo của Tôn Giả Mục Kiền Liên được ôn lại trong lòng của những nguời con Phật khắp nơi . Một mùa báo hiếu trở về như là tiếng chuông ngân vọng thức tỉnh lòng người quay lại với cội nguồn tổ tiên, khơi gợi bao tấm lòng hiếu kính của những người con đối với những đấng sinh thành.

Chính những điều này, vào dịp rằm tháng 7 hàng năm, dù xa quê hương hàng Phật tử cùng Tăng Ni tại Thiền viện Bồ Đề cũng không ngoại lệ hoà cùng mọi nguời hân hoan long trọng đón mừng ngày lễ hội báo hiếu này. Nhân dịp này, Thiền viện tổ chức khoá tu học "Báo Ân" bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, 2018.

Thời gian tuy không dài nhưng những thời kinh tụng sám Vu Lan Báo Hiếu, những lời pháp thoại, toạ thiền trong sự tỉnh thức và thành tâm của mỗi nguời được thực hành nghiêm nhặt trong những ngày này có thể được xem như là món quà thể hiện tấm lòng chí thành chí kính dâng lên cúng duờng Tam Bảo muời phương cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ nhiều đời của mỗi nguời . Lời hoa thuợng tôn sư dạy trong thời pháp thoại Vu Lan-ngày tự tứ, Ngài day rằng : "Mong rằng chúng ta không đặt việc gì trên cha mẹ, cha mẹ là trên tất cả. Suốt đời chúng ta phục vụ thờ kính cha mẹ cũng chưa xong, đừng nói gì năm năm bảy năm, cho nên phải tu tập hiếu hạnh. Đó là chúng ta đã tạo một nền tảng phúc đức cho mình mà cũng là tạo dựng duyên lành cho con cháu bắt chước ở mai sau. Mong rằng quý vị nhớ và cố gắng thực hành theo. Được vậy mới thật xứng đáng người con hiếu thảo, là người Phật tử chân chính trong đạo."

Hy vọng rằng mỗi nguời trong chúng ta sẽ có chút thời gian cùng nhau thúc liễm thân tâm, tu tập hiếu hạnh mong phần nào đền đáp công ơn sanh thành của cha mẹ.

Nam mô Đại hiếu Tôn Giả Mục Kiền Liên

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Địa chỉ của thiền viện Bồ Đề:

773 Granite Street
Braintree, MA 02184

Điện Thoại: (781) 848-3704


View Larger Map