Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation
Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation
Thiền Viện Bồ Đề
Vietnamese Buddhist Meditation Congregation

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht Thích Thanh Từ
HT Thích Thanh Từ

Mộng

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ
ht Thích Thanh Từ
HT Thích Thanh Từ

Mộng

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Giới Thiệu

Thiền hay Thiền tông Việt Nam nói riêng vẫn còn khá mới mẽ với nhiều người ngay cả bản thân người Việt Nam. Tuy nhiên, với lòng tha thiết, mong mỏi, Đại đức Thích Tuệ Chấn và một số Phật tử trong khu vực miền Đông Bắc Hoa Kỳ đã tạo một cơ sở để mọi người có thể tu học Phật pháp và Thiền học.

Đặc biệt là dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử mà Hoà Thượng Thích Thanh Từ đã dày công khơi lại mạch nguồn vốn bị quên lãng trong một thời gian dài. Thiền Viện Bồ Đề được thành lập vào đầu năm 2001 và chính thức ra đời dưới sự chứng minh của Hoà thượng Tôn sư vào tháng 10 năm 2002 tọa lạc tại 773 đường Granite, thành phố Braintree, tiểu bang Massachussetts.

Sau gần 10 năm, Thiền viện đã trãi qua những bước thăng trầm, ngôi chánh điện khang trang được hoàn tất năm 2005 là nơi sinh hoạt hàng tuần của những Phật tử gần xa, đến từ nhiều nơi khác nhau, từ Quincy đến Dorchester, từ Randolph đến Malden… hay từ tiểu bang Rhode Island đến Connecticut.

Tất cả cùng qui tụ về đây để cùng nhau nghiên cứu phật pháp qua những bài pháp âm của chư Tăng, sám hối ba nghiệp, toạ thiền tham vấn. Có những ngày tu tập Bát Quan Trai, Phật tử trở về Thiền viện nguyện giử 8 giới căn bản trọn một ngày, một đêm theo lời Phật dạy, để gieo hạt giống xuất gia cho đời này hay nhiều đời sau nữa.

Riêng chư Tăng, hằng ngày phải tuân thủ hai thời toạ thiền, sám hối, học kinh, luật, luận từ băng giảng của Chư Tôn Đức trong tông môn vào các buổi chiều, đồng thời còn phải tập sống tỉnh thức trong bốn oai nghi  để tạo cho bản thân một số vốn Phật pháp để có thể vừa tự lợi vừa giác tha. Tất cả sinh hoạt của Thiền viện đều dưạ trên nền tảng căn bản mà Hoà thượng Tôn sư đã vạch ra dựa theo tinh thần của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mà Sơ Tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà tức vua Trần Nhân Tông đã khai sáng cách đây hơn 700 năm về trước.

Dưạ vào sự phát triển của khoa học hiện nay, Thiền viện Bồ Đề xin mượn phương tiện trang website này như những gạch nối đến các pháp lữ gần xa chưa đủ duyên để tham cứu thêm về Phật pháp cũng như Thiền học có cơ hội được cùng nhau chia xẻ và học tập kinh nghiệm tu hành lẫn nhau một cách hữu hiệu nhất.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.