• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Hình Ảnh

Cập nhật 11 tháng 3 năm 2023

Xin quý vị bấm vào hình dưới đây để xem.


Sinh Hoạt Của Hội Cao Niên (02/2023)

Mừng Xuân Quý Mão 2023

Trung Thu 2022