Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center

Thông Tin

CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHẬT ĐẢN SANH
LỄ AN CƯ KIẾT HẠ CHƯ TĂNG NI

DL. 05.2024 – PL. 12.04.2568

— 0 —

THỨ BẢY: 18.05.2024
 • Chuẩn bị: Vệ sinh, trang trí, dựng lều và sân khấu, sắp xếp nhà bếp.
 • 7:00: Lễ Thỉnh Nguyện của chư Tăng, Ni


CHỦ NHẬT: 19.05.2024 BUỔI SÁNG:

 • 08:45: TĂNG NI, PHẬT TỬ VÂN TẬP
 • 08:55: THỈNH CHUÔNG TRỐNG BÁT NHÃ
  • DÂNG HOA CÚNG PHẬT (Lớp Tiếng Việt)
 • 09:00: KHÓA LỄ PHẬT ĐẢN SANH
 • 09:45: LỄ TẮM PHẬT
 • 10:15: THUYẾT PHÁP
 • 11:20: CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG
 • 11:30: THỌ TRAI

BUỔI CHIỀU:
 • 01:15: LỄ QUI Y
 • 03:00: LỄ AN CƯ KIẾT HẠ CỦA CHƯ TĂNG NI
(Dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Hội trưởng Thích Tuệ Tĩnh)

HOÀN MÃN          CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ MỪNG PHẬT ĐẢN SANH DO LỚP TIẾNG VIỆT PHỤ TRÁCH SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO LÚC 12:30. (Có chương trình riêng) *** Phật tử phát tâm Qui Y xin liên lạc ghi tên với Thầy Hương Đăng
2024

Chương Trình Tết 2024 Lớp Tiếng Việt

Thân gửi thầy cô giáo và phụ huynh chương trình Tết 2024 cho các em học sinh lớp tiếng Việt vào Chủ Nhật ngày 18 tháng 2 năm ...
2024

Nghỉ Tết 2024 – Chủ Nhật Ngày 11 Tháng 2 Năm 2024

Tất cả các em học sinh sẽ được nghỉ Tết 2023 vào Chủ Nhật ngày 11 tháng 2 năm 2024. All students will have Sunday, ...