Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center

Thông Tin

announcement image
2024

Họp Phụ Huynh Cuối Năm 2024/ Year End Parents Conference – 2024

Kính gửi quý Phụ Huynh, Ngày kết thúc niên học 2023-2024 sẽ vào Chủ Nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024.  Như đã thông báo trong buổi họp đầu ...
2024

Chương Trình Tết 2024 Lớp Tiếng Việt

Thân gửi thầy cô giáo và phụ huynh chương trình Tết 2024 cho các em học sinh lớp tiếng Việt vào Chủ Nhật ngày 18 tháng 2 năm ...