• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Phim

Cập nhật 2 tháng 10 năm 2023

Xin quý vị bấm vào hình dưới đây để xem phim.


Lễ xuất gia tại TVTL Chánh Giác 2022

Chuyến Đi Úc, 2016 - TT Thích Thông Phương

Bát Nhã Tâm Kinh 01 - TT Thích Thông Phương

Bát Nhã Tâm Kinh 02 - TT Thích Thông Phương

Ngày Lễ Khánh Thành Từ Đường Trúc Lâm

Trúc Lâm Chánh Giác


Đức Đạt Lai Lạt Ma - Tám Bài Kệ Chuyển Hóa Tâm & Phát Khởi Bồ Đề Tâm
1

2

3

4