• Thiền Viện Bồ Đề
« xem lịch » 773 Granite Street - Braintree, MA 02184

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ

ht_thanhtu

MỘNG

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

Cập nhật 25 tháng 6 năm 2018

Xin quý vị bấm vào hình dưới đây để xem phim.


1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

1213

14

15

16

17

1819

20

21

22

23

2425

26

27

28

29