Loading Events
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center

Lễ Khai Giảng Năm Học 2023-2024

Chào mừng các em học sinh lớp tiếng Việt tại Thiền Viện Bồ Đề năm học 2023 – 2024.  Dưới đây là chương trình của buổi lễ khai giảng lớp học.

11:15am      Thọ trai ngoài sân chùa (dùng trưa – không bắt buộc)

12:00pm      Các em học sinh tập trung đông đủ tại chánh điện để được thầy cô giáo hướng dẫn

12:15pm      Quý Thầy có đôi lời cùng thầy cô giáo và các em học sinh khai giảng năm học mới 2023-2024

12:30pm      Thầy cô giáo sẽ gọi tên và hướng dẫn các em học sinh về lớp học

                    Các em học sinh mới từ 8 tuổi trở lên sẽ được thi xếp lớp

2:00pm        Kết thúc lớp học

 

Xin lưu ý: Nếu học sinh nào vắng mặt liên tục tại lễ khai giảng 17 tháng 9 năm 2023 và buổi học tiếp theo đó 24 tháng 9 năm 2023 mà không được phụ huynh xin phép với thầy cô giáo thì sẽ bị rút tên ra khỏi danh sách để nhường chổ cho các em đang trong danh sách chờ đợi (waiting list).