Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center

Họp Phụ Huynh Cuối Năm 2024/ Year End Parents Conference – 2024

Kính gửi quý Phụ Huynh,

Ngày kết thúc niên học 2023-2024 sẽ vào Chủ Nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024.  Như đã thông báo trong buổi họp đầu năm, Quý Thầy tổ chức buổi họp cuối năm cho phụ huynh nhằm thông báo mọi thông tin cần thiết liên quan đến việc học của các con em mình trong suốt năm học qua.

Kính xin quý Phụ Huynh bỏ chút thời gian đến tham dự đông đủ buổi họp cuối năm để nắm được thông tin cùng việc nhận đơn cho học sinh vào năm học mới. Ngoài ra, quý vị có thể chia sẻ và đóng góp ý kiến xây dựng cho các thầy cô giáo trong việc hướng dẫn và dạy dỗ các em suốt năm học vừa qua.

Buổi họp sẽ bắt đầu vào lúc 12:30 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2024 tại nhà ăn TV.  Chương trình buổi họp bao gồm những tiết mục dưới đây:

  • Thông báo tình hình việc học của các em và thi cuối năm
  • Báo cáo thu chi
  • Lễ Bế Giảng vào Chủ Nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024
  • Tu học 1 ngày vào thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2024 – Phát đơn ghi danh tu học
  • Phát đơn ghi danh cho năm học mới 2024-2025

Kính mong quý Phụ Huynh tham dự buổi họp đầy đủ.

Chào thân mến,

Lớp Tiếng Việt Thiền Viện Bồ Đề

*-*

Dear Parents,

The last day of the 2023 – 2024 school year will be on Sunday June 16th, 2024.  As previously informed at the meeting in the beginning of the school year, there will be a parent meeting with the Masters at the end of the school year.  The Masters and teachers will inform the study results of all students in general and all upcoming events.

Parents, please set aside some time to attend the last meeting of the school year as there will be information regarding registration for the upcoming school year.  Besides, parents can share thoughts and give supportive ideas to all teachers as to how we did in the past school year and we can do better to help the students in the incoming school year.

The meeting will begin promptly at 12:30pm on Sunday, June 2nd,2024 at the dining room of the temple.  The meeting agenda includes the following items:

  • Report student’s learning progress and final exam
  • Expenses Report
  • Closing Ceremony on Sunday, June 16th 2024
  • One day retreat on July 27th 2024
  • Distributing application form for new school year 2024-2025

Your presence is very important to us as it’s a major contribution to your child’s success.

Sincerely,