Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center

Lễ Khai Giảng Năm Học 2023 – 2024

Chủ Nhật, Ngày 17 Tháng 9 Năm 2023

Chào mừng các em học sinh lớp tiếng Việt tại Thiền Viện Bồ Đề năm học 2023 – 2024.  Dưới đây là chương trình của buổi lễ khai giảng lớp học.

11:15am      Thọ trai ngoài sân chùa (dùng trưa – không bắt buộc)

12:00pm      Các em học sinh tập trung đông đủ tại chánh điện để được thầy cô giáo hướng dẫn 

12:15pm      Quý Thầy có đôi lời cùng thầy cô giáo và các em học sinh khai giảng năm học mới 2023-2024

12:30pm      Thầy cô giáo sẽ gọi tên và hướng dẫn các em học sinh về lớp học

                    Các em học sinh mới từ 8 tuổi trở lên sẽ được thi xếp lớp

2:00pm        Kết thúc lớp học

Xin lưu ý: Nếu học sinh nào vắng mặt liên tục tại lễ khai giảng 17 tháng 9 năm 2023 và buổi học tiếp theo đó 24 tháng 9 năm 2023 mà không được phụ huynh xin phép với thầy cô giáo thì sẽ bị rút tên ra khỏi danh sách để nhường chổ cho các em đang trong danh sách chờ đợi (waiting list).

Đính kèm là lịch sinh hoạt mỗi tuần và nội quy của lớp học.

Xin vui lòng liên lạc ban phụng sự theo địa chỉ email loptiengviettvbd@gmail.com nếu quý vị cần thêm thông tin chi tiết.

Xin quý phụ huynh vui lòng lưu ý: nếu các em có những triệu chứng ho, sốt, đau cổ họng, vui lòng liên lạc giáo viên chủ nhiệm hoặc thư ký.  Phụ huynh cũng nên cho các em ở nhà nghỉ ngơi để bảo vệ các em và cộng đồng xung quanh.  Xin cám ơn!  

Ban Phụng Sự lớp tiếng Việt – TVBĐ xin chân thành cảm ơn!


Opening Ceremony of School Year 2023-2024

Sunday, September 17th, 2023

Dear Parents/Guardians and all Students:

Welcome students of the Vietnamese class at Thiền Viện Bồ Đề in the new school year 2023-2024.  Below is the program of the class opening ceremony.

11:15am      Lunch (optional)

12:00pm     The opening ceremony of the new school year will be conducted in the sanctum (the main hall).  Students will report to the sanctum under supervision of assigned teachers. 

12:15pm     The Master is greeting all teachers and students for the school year 2023-2024.

12:30pm     Teachers will call names and guide students to the classroom.

                    New Students 8 years of age and older will have a placement test.

 2:00pm       Class dismissed

Attention:

Students who do not attend the opening ceremony (on 9/17/23) and the following week’s class (on 9/24/23), without an advanced notice with a reasonable excuse, will be removed from the Vietnamese program this year. This will give the students on the waiting list an opportunity to attend the Vietnamese program.

Attached file is the weekly Sunday schedule and policy/expectation of Vietnamese class.

We look forward to seeing all of you.  Please do not hesitate to contact us for any questions at loptiengviettvbd@gmail.com.

Parents please pay attention: if your child has symptoms of cough, fever, sore throat, please contact the homeroom teacher or secretary.   Your child should stay home and rest to protect them and the community.  Thank you

Best regards,


TVBĐ Vietnamese School Administrator