Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center
Lớp Việt Ngữ Bồ Đề
Vietnamese Classes at Bo De Meditation Center

Nghỉ Lễ Tạ Ơn, Chủ Nhật ngày 26 tháng 11 năm 2023 – No School 11/26/23

Xin thông báo quý Thầy Cô Giáo và quý Phụ Huynh,

Tất cả các em học sinh lớp tiếng Việt sẽ được nghỉ học Chủ Nhật, ngày 26 tháng 11 năm 2023.

Mến chúc quý Thầy Cô Giáo, quý Phụ Huynh và các em học sinh một mùa lễ Tạ Ơn thật nhiều an lạc bên gia đình.  

Dear Teachers, Parents and Students,

All Vietnamese teachers and students will have Sunday November 26, 2023 off. The center will be closed on this day for Thanksgiving break.

On behalf of the center, we wish a very peaceful and happy Thanksgiving to all our dear teachers, parents and students with your respective families.